Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:Kazys Binkis. Naujoji Lietuva.djvu/34

(Europos futbolo duomenų bazė)
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Miistt k~sto miestai, seniau apskur~ ir nesvariis, dabar ima augti ir puostis. · Kasmet augq. nauji valsty- bes istaigq, ekonominitt organizacijtt, svietimo ir kultii- ros .Zidiniq pastatai juos puosia. Seniau lietuvis pate- k~s i miestq. jausdavos kaip svetimame kraste: susikal- beti negaledavo. Miescionys kalbedavo ir lenkiskai, ir rusiskai, ir zydiskai, - tik lietuviskai netrlokedavo. Dabar miestai sulietuvejo. Lietuviskos istaigos, fabri- kai, ivairiis verslai sutrauke daug lietuviq is sodZiq. Be to, ir tautines mazumos per 20 metq jau pramoko valstybines kalbos. Ypac mazumtt jaunimas, baig~s Lietuvos mokyklas, . moka puikiai lietuviskai. Visose gyvenimo srityse padaryta didele pazanga, bet ypac daug pasiekta kultiirines pazangos bare. Pa-

Taip atrcdo Kauno senasis. miestas,

Ir sitaip naujasis. 1937 m. baigti Karininkl! Ramoves riimai.

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Pradžia
Knyga KLIP
Naršymas
Įrankiai