Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Pagrindinis puslapis: Skirtumas tarp puslapio versijų

(Europos futbolo duomenų bazė)
Peršokti į: navigacija, paiešką
(Autoriniai straipsniai:)
(Knygos:)
8 eilutė: 8 eilutė:
  
 
== Knygos: ==
 
== Knygos: ==
 +
* [[Indeksas:Tautos fondas.pdf|Tautos fondas]]. (1943-2002). Vyriausias redaktorius [[elip:Kęstutis K. Miklas|Kęstutis K. Miklas]]. Redakcinė komisija: [[elip:Salomėja Narkėliūnaitė|Salomėja Narkėliūnaitė]], [[elip:Vida Maria Penikienė|Vida Maria Penikienė]], [[elip:Antanas Sabalis|Antanas Sabalis]]. Redakcijos talkininkas: [[elip:Paulius Jurkus|Paulius Jurkus]]. Tekstą rinko: [[elip:Dalia Bulvičiūtė|Dalia Bulvičiūtė]], [[elip:Marta Palienė|Marta Palienė]], [[elip:Monika Paulavičiūtė|Monika Paulavičiūtė]]. Išleido [[elip:Tautos fondas|Tautos fondas]]. Brooklyn, New York. Spaudė: "Draugo spaustuvė", Čikaga. 2002. 393 psl. ISBN: 0-9718144-0-6
 
* [[Indeksas:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai 1t.pdf|Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai]]. [[elip:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas|Biografijų žinynas]]. I tomas. A-M. Pasaulio lietuviai. Leidinio rengimo grupė: Grupės vadovė vyr. mokslinė redaktorė [[elip:Jonė Liandzbergienė|Jonė Liandzbergienė]], Vyr. moksliniai redaktoriai: dr. [[elip:Antanas Balašaitis|Antanas Balašaitis]],  [[elip:Birutė Juodienė|Birutė Juodienė]], [[elip:Apolonija Kuzmickienė|Apolonija Kuzmickienė]], dr. [[elip:Algis Matulevičius|Algis Matulevičius]], [[elip:Danutė Rimšienė|Danutė Rimšienė]], [[elip:Jūratė Tamulaitienė|Jūratė Tamulaitienė]], [[elip:Birutė Žalalienė|Birutė Žalalienė]]; moksliniai redaktoriai: [[elip:Daiva Ancevičienė|Daiva Ancevičienė]], [[elip:Birutė Grabienė|Birutė Grabienė]], [[elip:Vilija Kneitienė|Vilija Kneitienė]], [[elip:Onutė Pečiulienė|Onutė Pečiulienė]], [[elip:Jonas Varnauskas|Jonas Varnauskas]]. Dalį I tomo straipsnių rengė moksliniai redaktoriai: [[elip:Sakalas Janavičius|Sakalas Janavičius]], [[elip:Aldona Juodvalkytė|Aldona Juodvalkytė]]. Vietovardžius, įstaigų ir organizacijų pavadinimus tikrino: [[elip:Jonas Steponaitis|Jonas Steponaitis]]. Meninė redaktorė [[elip:Dalia Šilainytė|Dalia Šilainytė]]. Maketo dailininkas [[elip:Jonas Pocius|Jonas Pocius]]. Viršelio dailininkas [[elip:Kęstutis Verseckas|Kęstutis Verseckas]]. Techninė redaktorė [[elip:Elvyra Volkienė|Elvyra Volkienė]]. Korektorės [[elip:Danguolė Baliukynienė|Danguolė Baliukynienė]], [[elip:Aldutė Sidarkevičienė|Aldutė Sidarkevičienė]]. Leidinį padėjo rengti Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius. 1998. 716 psl. ISBN 5-420-01415-7 T. l: ISBN 5-420-01416-5
 
* [[Indeksas:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai 1t.pdf|Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai]]. [[elip:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas|Biografijų žinynas]]. I tomas. A-M. Pasaulio lietuviai. Leidinio rengimo grupė: Grupės vadovė vyr. mokslinė redaktorė [[elip:Jonė Liandzbergienė|Jonė Liandzbergienė]], Vyr. moksliniai redaktoriai: dr. [[elip:Antanas Balašaitis|Antanas Balašaitis]],  [[elip:Birutė Juodienė|Birutė Juodienė]], [[elip:Apolonija Kuzmickienė|Apolonija Kuzmickienė]], dr. [[elip:Algis Matulevičius|Algis Matulevičius]], [[elip:Danutė Rimšienė|Danutė Rimšienė]], [[elip:Jūratė Tamulaitienė|Jūratė Tamulaitienė]], [[elip:Birutė Žalalienė|Birutė Žalalienė]]; moksliniai redaktoriai: [[elip:Daiva Ancevičienė|Daiva Ancevičienė]], [[elip:Birutė Grabienė|Birutė Grabienė]], [[elip:Vilija Kneitienė|Vilija Kneitienė]], [[elip:Onutė Pečiulienė|Onutė Pečiulienė]], [[elip:Jonas Varnauskas|Jonas Varnauskas]]. Dalį I tomo straipsnių rengė moksliniai redaktoriai: [[elip:Sakalas Janavičius|Sakalas Janavičius]], [[elip:Aldona Juodvalkytė|Aldona Juodvalkytė]]. Vietovardžius, įstaigų ir organizacijų pavadinimus tikrino: [[elip:Jonas Steponaitis|Jonas Steponaitis]]. Meninė redaktorė [[elip:Dalia Šilainytė|Dalia Šilainytė]]. Maketo dailininkas [[elip:Jonas Pocius|Jonas Pocius]]. Viršelio dailininkas [[elip:Kęstutis Verseckas|Kęstutis Verseckas]]. Techninė redaktorė [[elip:Elvyra Volkienė|Elvyra Volkienė]]. Korektorės [[elip:Danguolė Baliukynienė|Danguolė Baliukynienė]], [[elip:Aldutė Sidarkevičienė|Aldutė Sidarkevičienė]]. Leidinį padėjo rengti Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius. 1998. 716 psl. ISBN 5-420-01415-7 T. l: ISBN 5-420-01416-5
 
* [[Indeksas:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai 2t.pdf|Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai]]. [[elip:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas|Biografijų žinynas]]. II tomas. N-Ž. Pasaulio lietuviai. Leidinio rengimo grupė: Grupės vadovė [[elip:Vilija Kneitienė|Vilija Kneitienė]], redaktoriai: dr. [[elip:Antanas Balašaitis|Antanas Balašaitis]], [[elip:Birutė Juodienė|Birutė Juodienė]], [[elip:Ona Pečiulienė|Ona Pečiulienė]], [[elip:Danutė Rimšienė|Danutė Rimšienė]], [[elip:Vytautas Spečiūnas|Vytautas Spečiūnas]], [[elip:Birutė Žalalienė|Birutė Žalalienė]]. Dalį II tomo straipsnių rengė moksliniai redaktoriai: [[elip:Daiva Ancevičienė|Daiva Ancevičienė]], [[elip:Sakalas Janavičius|Sakalas Janavičius]], [[elip:Aldona Juodvalkytė|Aldona Juodvalkytė]], [[elip:Apolonija Kuzmickienė|Apolonija Kuzmickienė]], †[[elip:Jonė Liandzbergienė|Jonė Liandzbergienė]], dr. [[elip:Algirdas Matulevičius|Algirdas Matulevičius]], [[elip:Jūratė Tamulaitienė|Jūratė Tamulaitienė]], [[elip:Jonas Varnauskas|Jonas Varnauskas]]. Vietovardžius, įstaigų ir organizacijų pavadinimų rašybą leidiniui pritaikė: [[elip:Rita Trakymienė|Rita Trakymienė]] jų dalį dar ir [[elip:Jonas Steponaitis|Jonas Steponaitis]]. Meninė redaktorė [[elip:Dalia Šilainytė|Dalia Šilainytė]]. Maketo dailininkas [[elip:Jonas Pocius|Jonas Pocius]]. Viršelio dailininkas [[elip:Kęstutis Verseckas|Kęstutis Verseckas]]. Techninė redaktorė [[elip:Elvyra Volkienė|Elvyra Volkienė]]. Korektorės [[elip:Laima Balaikienė|Laima Balaikienė]], [[elip:Danguolė Baliukynienė|Danguolė Baliukynienė]], [[elip:Marijona Rėzienė|Marijona Rėzienė]], [[elip:Rūta Šližytė|Rūta Šližytė]]. Maketavo [[elip:Sigrida Šimkūnienė|Sigrida Šimkūnienė]]. Leidinį padėjo rengti Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje. Pagrindiniai rėmajai: Lietuvių fondas Čikagoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius. 2002. 616 psl. ISBN 5-420-01513-7 (2 tomas) ISBN 5-420-01415-7 (bendras)
 
* [[Indeksas:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai 2t.pdf|Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai]]. [[elip:Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas|Biografijų žinynas]]. II tomas. N-Ž. Pasaulio lietuviai. Leidinio rengimo grupė: Grupės vadovė [[elip:Vilija Kneitienė|Vilija Kneitienė]], redaktoriai: dr. [[elip:Antanas Balašaitis|Antanas Balašaitis]], [[elip:Birutė Juodienė|Birutė Juodienė]], [[elip:Ona Pečiulienė|Ona Pečiulienė]], [[elip:Danutė Rimšienė|Danutė Rimšienė]], [[elip:Vytautas Spečiūnas|Vytautas Spečiūnas]], [[elip:Birutė Žalalienė|Birutė Žalalienė]]. Dalį II tomo straipsnių rengė moksliniai redaktoriai: [[elip:Daiva Ancevičienė|Daiva Ancevičienė]], [[elip:Sakalas Janavičius|Sakalas Janavičius]], [[elip:Aldona Juodvalkytė|Aldona Juodvalkytė]], [[elip:Apolonija Kuzmickienė|Apolonija Kuzmickienė]], †[[elip:Jonė Liandzbergienė|Jonė Liandzbergienė]], dr. [[elip:Algirdas Matulevičius|Algirdas Matulevičius]], [[elip:Jūratė Tamulaitienė|Jūratė Tamulaitienė]], [[elip:Jonas Varnauskas|Jonas Varnauskas]]. Vietovardžius, įstaigų ir organizacijų pavadinimų rašybą leidiniui pritaikė: [[elip:Rita Trakymienė|Rita Trakymienė]] jų dalį dar ir [[elip:Jonas Steponaitis|Jonas Steponaitis]]. Meninė redaktorė [[elip:Dalia Šilainytė|Dalia Šilainytė]]. Maketo dailininkas [[elip:Jonas Pocius|Jonas Pocius]]. Viršelio dailininkas [[elip:Kęstutis Verseckas|Kęstutis Verseckas]]. Techninė redaktorė [[elip:Elvyra Volkienė|Elvyra Volkienė]]. Korektorės [[elip:Laima Balaikienė|Laima Balaikienė]], [[elip:Danguolė Baliukynienė|Danguolė Baliukynienė]], [[elip:Marijona Rėzienė|Marijona Rėzienė]], [[elip:Rūta Šližytė|Rūta Šližytė]]. Maketavo [[elip:Sigrida Šimkūnienė|Sigrida Šimkūnienė]]. Leidinį padėjo rengti Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje. Pagrindiniai rėmajai: Lietuvių fondas Čikagoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius. 2002. 616 psl. ISBN 5-420-01513-7 (2 tomas) ISBN 5-420-01415-7 (bendras)

17:20, 5 kovo 2018 versija

„Knyga Lietuvai ir pasauliui“ (str. KLIP) – tai „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ sritis, skirta išimtinai knygoms, straipsniams ir kitiems autoriniams kūriniams.

Resursai

Knygos:

Autoriniai straipsniai:

Senesni straipsniai.

Disertacijos

Albumai

Sausio 13

Plačiau apie 1991 m. sausio mėn. įvykius galima rasti: Sausio įvykiai (1991 m.)

President Vytautas Landsbergis visit to USA, Chicago, May 11-15, 1991 (part 1)

President Vytautas Landsbergis visit to USA, Chicago, May 11-15, 1991 (part 2)

Vytauto Landsbergio kreipimasis į SSRS prezidentą M.Gorbačiovą (rusų kalba), 1991-01-13

Enciklopedijos:

Prūsijos gyventojų surašymai:

Lietuvos gyventojų surašymai:


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.
Leidėjai:
Asmeniniai įrankiai

Variantai
Veiksmai
Pradžia
Knyga KLIP
Naršymas
Įrankiai