Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Pagrindinis puslapis: Skirtumas tarp puslapio versijų

(Europos futbolo duomenų bazė)
Peršokti į: navigacija, paiešką
(Knygos:)
(Knygos:)
 
(nerodoma 20 tarpinių versijų, sukurtų 2 naudotojų)
8 eilutė: 8 eilutė:
  
 
== Knygos: ==
 
== Knygos: ==
* [[elip:Motiejus Čepas|Motiejus Čepas]]. [[Indeksas:Motiejus Čepas. Molio Motiejaus užrašai.pdf|Molio Motiejaus užrašai]]. Sudarytoja [[elip:Danutė Andriušytė|Danutė Andriušytė]]. Redaktorė [[elip:Audronė V. Škiudaitė|Audronė V. Škiudaitė]]. Knyga išleista [[elip:Domas Adomaitis|Domo Adomaičio]] lėšomis. Spausdino AB Standartų spaustuvė. Vilnius. 2007. – Tiražas 400 egz. 513 p.
+
* [[Indeksas:Gamtos tyrimų centras.pdf|Gamtos tyrimų centras]]. Redagavo [[elip:Roma Jagminaitė|Roma Jagminaitė]]. Išleido [[elip:Gamtos tyrimų centras|Gamtos tyrimų centras]]. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Vilnius. 2016. 72 psl.
 +
* [[Indeksas:Matematikos ir informatikos institutui 50.pdf|Matematikos ir informatikos institutas]]. Rengėjai: [[elip:Mifodijus Sapagovas|Mifodijus Sapagovas]], [[elip:Gintautas Dzemyda|Gintautas Dzemyda]], [[elip:Stasys Rutkauskas|Stasys Rutkauskas]], [[elip:Aidas Žandaris|Aidas Žandaris]], [[elip:Dalė Daugaravičienė|Dalė Daugaravičienė]]. Parengė spaudai ir išleido [[elip:Matematikos ir informatikos institutas|Matematikos ir informatikos institutas]], Spausdino „Arx Baltica“ spaudos namai, Vilnius, 2006. ISBN 9986-680-34-4
 +
* [[Indeksas:Matematikos ir informatikos institutui 60.pdf|Matematikos ir informatikos institutas. Mūsų šeštasis dešimtmetis]]. Rengėjai: [[elip:Gintautas Dzemyda|Gintautas Dzemyda]], [[elip:Kęstutis Kubilius|Kęstutis Kubilius]], [[elip:Saulius Maskeliūnas|Saulius Maskeliūnas]], [[elip:Snieguolė Meškauskienė|Snieguolė Meškauskienė]], [[elip:Stasys Rutkauskas|Stasys Rutkauskas]], [[elip:Mifodijus Sapagovas|Mifodijus Sapagovas]], [[elip:Aidas Žandaris|Aidas Žandaris]]. Redaktorė [[elip:Jorūnė Rimeisytė|Jorūnė Rimeisytė]]. [[elip:Vilniaus universitetas|Vilniaus universitetas]], Išleido Vilniaus universiteto [[elip:Matematikos ir informatikos institutas|Matematikos ir informatikos institutas]]. Spausdino UAB „Vitae Litera“, Vilnius, 2016. ISBN 978-9986-680-62-8
 +
* [[elip:Antanas Buračas|Antanas Buračas]], [[elip:Viktorija Daujotytė-Pakerienė|Viktorija Daujotytė-Pakerienė]], [[elip:Romualdas Ozolas|Romualdas Ozolas]]. [[Indeksas:Sajudzio_idealai-2008.pdf|Sąjūdžio vertybės ir jų likimai]]. Leidinio sudarytojas – [[elip:Antanas Buračas|Antanas Buračas]]. [[elip:Lietuvos mokslų akademija|Lietuvos mokslų akademija]], Išleido ir spausdino UAB „Mokslo aidai“, Vilnius, 2008. ISBN 978-9986-08-046-6
 +
* [[elip:Pranas Sližys|Pranas Sližys]]. [[Indeksas:Pranas Sližys. Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius.pdf|Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius]]. Sudarė [[elip:Zina Gineitienė|Zina Gineitienė]] ir [[elip:Auksė Aurelė Šilingaitė-Užkurnienė|Auksė Aurelė Šilingaitė-Užkurnienė]]. Konsultavo [[elip:Nijolė Sližienė|Nijolė Sližienė]]. Maketas ir viršelis Vilmos Dmitrijevienės. Spausdino Standartų spaustuvė. Vilnius. 2018. ISBN 978-609-8180-20-6
 +
* [[elip:Kostas Ušpalis|Kostas Ušpalis]], [[elip:Ieva Šenavičienė|Ieva Šenavičienė]], [[elip:Aldona Laimutė Kuzmickytė|Aldona Laimutė Kuzmickytė]]. [[Indeksas:Fizikos mokslo raida Lietuvoje pokario metais (1944-1955).pdf|Fizikos mokslo raida Lietuvoje pokario metais (1944-1955)]]. Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Lietuvos istorijos institutas. MII spaustuvė. Vilnius. 1993. 48 psl. ISBN 9986-479-01-0
 +
* [[elip:Kostas Ušpalis|Kostas Ušpalis]]. [[Indeksas:Fizikos terminai ir jų vartosena.pdf|Fizikos terminai ir jų vartosena]]. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas. Recenzavo [[elip:Angelė Kaulakienė]], S. Urbonaitė. Vilnius. 1996. 16 psl.
 +
* [[elip:Valentina Dagienė|Valentina Dagienė]], [[elip:Gintautas Grigas|Gintautas Grigas]], [[elip:Tatjana Jevsikova|Tatjana Jevsikova]]. [[Indeksas:Programinės įrangos lokalizavimas.pdf|Programinės įrangos lokalizavimas]]. Recenzentai: prof. habil. dr. [[elip:Genadijus Kulvietis|Genadijus Kulvietis]], Vilniaus Gedimino technikos universitetas, doc. dr. [[elip:Vladas Tumasonis|Vladas Tumasonis]], Vilniaus universitetas. Vilnius. [[elip:Matematikos ir informatikos institutas|Matematikos ir informatikos institutas]]. 2010. – 328 p. : iliustr. ISBN 978-9986-680-47-5
 +
* [[elip:Viktoras Gidžiūnas|Viktoras Gidžiūnas]]. [[Indeksas:Viktoras Gidžiūnas. Lietuvos pranciškonų Amerikoje istorijos bruožai.pdf|Lietuvos pranciškonų Amerikoje istorijos bruožai]]. Brooklyn, N.Y. 1987
 +
* [[elip:Viliamas Valkavičius|Viliamas Valkavičius]]. [[Indeksas:Viliamas Valkavičius. Lithuanian pioneer priest of New England.pdf|Lithuanian pioneer priest of New England]]. Library of Congress Catalogue. Published by Franciscan Press. Brooklyn, New York. 1980
 +
* [[elip:Robertas Gedvydas Skrinskas|Robertas Gedvydas Skrinskas]]. [[Indeksas:Robertas Gedvydas Skrinskas. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.pdf|Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija]]. Spausdino UAB „Judex". Kaunas, Lapės. 2008. ISBN 978-9955-748-17-5
 +
* [[elip:Stasys Maziliauskas|Stasys Maziliauskas]]. [[Indeksas:Stasys Maziliauskas. Pioneer prince in USA.pdf|Pioneer prince in USA]]. An historical account of Prince Demetrius Augustine Gallitzin and his eminent relatives. Amberland publishing company. Brooklyn, N.Y. 1982
 +
* [[elip:Albertas Gerutis|Albertas Gerutis]]. [[Indeksas:Albertas Gerutis. Lithuania 700 years.pdf|Lithuania 700 years]]. Translated by [[elip:Algirdas Budreckis|Algirdas Budreckis]]. Published by Maryland books. Woodhaven, New York. 1969
 +
* [[Indeksas:Protokolai.pdf|Lietuvos TSR Valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai, 1940 m.]]. Redakcinė komisija: [[elip:Mečislovas Jučas|Mečislovas Jučas]], [[elip:Vytautas Merkys|Vytautas Merkys]], [[elip:Bronius Vaitkevičius|Bronius Vaitkevičius]]. Vilnius, 1976. 227 psl.
 +
* [[elip:Edvardas Burokas|Edvardas Burokas]]. [[Indeksas:Edvardas Burokas. Pūtėme prieš vėją. 1 dalis. Ko nepasakė Solženycinas.pdf|Pūtėme prieš vėją. 1 dalis. Ko nepasakė Solženycinas]]. Meninis redaktorius [[elip:Gediminas Ruzgys|Gediminas Ruzgys]]. Viršelio autorius [[elip:Antanas Rimantas Šakalys|Antanas Rimantas Šakalys]]. UAB Biznio mašinų kompanija. Maketavo UAB Radau. Vilnius. Išleido VĮ Seimo leidykla “Valstybės žinios”. 1998. - 226 p. ISBN 9986-18-037-6 (1 dalis) ISBN 9986-18-038-4 (bendras)
 +
* [[elip:Edvardas Burokas|Edvardas Burokas]]. [[Indeksas:Edvardas Burokas. Pūtėme prieš vėją. 2 dalis. Sukilimas.pdf|Pūtėme prieš vėją. 2 dalis. Sukilimas]]. Meninis redaktorius [[elip:Gediminas Ruzgys|Gediminas Ruzgys]]. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga. 2007. - 479 p. ISBN 9986-18-038-4 (bendras)
 +
* [[elip:Edvardas Burokas|Edvardas Burokas]]. [[Indeksas:Edvardas Burokas. Pūtėme prieš vėją. 3 dalis. Vytauto Vaineikio juodos dienos baltos naktys.pdf|Pūtėme prieš vėją. 3 dalis. Vytauto Vaineikio juodos dienos baltos naktys]]. Meninis redaktorius [[elip:Gediminas Ruzgys|Gediminas Ruzgys]]. Leidykla „Vyzdys“. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga. 2009. - 496 p. ISBN 978-9955-705-15-4 ISBN 9986-18-038-4 (bendras)
 +
* [[elip:Edvardas Burokas|Edvardas Burokas]]. [[Indeksas:Edvardas Burokas. Pūtėme prieš vėją. 4 dalis. Krauju rašyta istorija.pdf|Pūtėme prieš vėją. 4 dalis. Krauju rašyta istorija]]. Meninis redaktorius [[elip:Gediminas Ruzgys|Gediminas Ruzgys]]. Leidykla „Vyzdys“. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga. 2010. - 491 p. ISBN 9986-18-038-4 (bendras)
 +
* [[elip:Edvardas Burokas|Edvardas Burokas]]. [[Indeksas:Edvardas Burokas. Pūtėme prieš vėją. 5 dalis. Laisvės kovotojai.pdf|Pūtėme prieš vėją. 5 dalis. Laisvės kovotojai]]. Meninis redaktorius [[elip:Gediminas Ruzgys|Gediminas Ruzgys]]. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga. 2011. - 551 p. ISBN 978-609-420-145-5 ISBN 9986-18-038-4 (bendras)
 +
* [[elip:Kęstutis Skrupskelis|Kęstutis Skrupskelis]]. [[Indeksas:Kęstutis Skrupskelis. Ateities draugai - ateitininkų istorija (iki 1940 m.).pdf|Ateities draugai : ateitininkų istorija (iki 1940 m.)]]. – Knygos leidimq. parėmė Ateitininkų fondas, LR Kultūros ministerija, Lietuvos Mokslo Taryba. (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programa). Redaktorius [[elip:Petras Kimbrys|Petras Kimbrys]]. Ikonografė [[elip:Rūta Chlomauskaitė|Rūta Chlomauskaitė]]. Dailininkė [[elip:Dainė Galinienė|Dainė Galinienė]]. Maketuotoja [[elip:Violeta Boskaitė|Violeta Boskaitė]]. Vilnius : Naujasis židinys-Aidai : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 798, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. – Ateitininkų istorijos šaltiniai: p. 780-782. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 783-798. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-95059-2-3 (įr.)
 +
* [[elip:Ignas Skrupskelis|Ignas Skrupskelis]]: [[Indeksas:Ignas Skrupskelis. asmenybė ir laikmetis.pdf|asmenybė ir laikmetis]]. / [[elip:Kęstutis Skrupskelis|Kęstutis Skrupskelis]]. Redaktorė [[elip:Žydrė Švobienė|Žydrė Švobienė]]. Dailininkas maketuotojas [[elip:Saulius Bajorinas|Saulius Bajorinas]]. – Vilnius : Versus aureus, [2014] (Vilnius : BALTO print). – 414, [2] p., XXIV iliustr. p. ; 25 cm. – I. Skrupskelio darbai: p. 376-405. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 406-412. – Tiražas [400] egz.. – ISBN 978-9955-34-457-5 (įr.)
 +
* [[elip:Liudas Dambrauskas|Liudas Dambrauskas]]. [[Indeksas:Liudas Dambrauskas. Vėjų pagairėje.pdf|Vėjų pagairėje]]. Svarbiausi gyvenimo tarpsniai, turėję tiesioginės ir netiesioginės įtakos manojo Aš formavimuisi. Atmintis. 2002.; [[elip:Liudas Dambrauskas|Liudas Dambrauskas]]. Bibliografija. Sudarė: [[elip:Birutė Lysenkienė|Birutė Lysenkienė]], [[elip:Ona Dainauskienė|Ona Dainauskienė]]. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, bibliografijos - kraštotyros skyrius. Kėdainiai. 2001.
 +
* [[Indeksas:Draugui - 100 Už tikėjimą ir lietuvybę.pdf|„Draugui“ - 100 Už tikėjimą ir lietuvybę]]. Sudarytoja [[elip:Marija Bareikaitė Remienė|Marija Bareikaitė Remienė]]. Redaktorė [[elip:Audronė Viktorija Škiudaitė|Audronė Viktorija Škiudaitė]]. Leidėja: Lietuvių katalikų spaudos draugija UAB „Baltijos kopija“. Maketas ir viršelis: [[elip:Daumantas Girininkas|Daumantas Girininkas]]. Išleido ir spausdino UAB „Baltijos kopija“. Vilnius. 2009. – T524 p. ISBN 978-609-417-000-3
 +
* [[elip:Motiejus Čepas|Motiejus Čepas]]. [[Indeksas:Motiejus Čepas. Molio Motiejaus užrašai.pdf|Molio Motiejaus užrašai]]. Sudarytoja [[elip:Danutė Andriušytė|Danutė Andriušytė]]. Redaktorė [[elip:Audronė Viktorija Škiudaitė|Audronė Viktorija Škiudaitė]]. Knyga išleista [[elip:Domas Adomaitis|Domo Adomaičio]] lėšomis. Spausdino AB Standartų spaustuvė. Vilnius. 2007. – Tiražas 400 egz. 513 p.
 
* [[elip:Aldona Armalė|Aldona Armalė]]. [[elip:Mečislovas Rondomanskas|Mečislovas Rondomanskas]]. [[Indeksas:Aldona Armalė. Mečislovas Rondomanskas. Nuo viršukalnės atsiveria nauji horizontai peržiūrai.pdf|Nuo viršukalnės atsiveria nauji horizontai peržiūrai]]. Redaktorė [[elip:Vaiva Pėtelienė|Vaiva Pėtelienė]]. Kalbos redaktoriai: [[elip:Jovita Lankienė|Jovita Lankienė]], [[elip:Kerry Shawn Keys|Kerry Shawn Keys]]. Vertėja [[elip:Judita Gliauberzonaitė|Judita Gliauberzonaitė]]. Dizainerė-maketuotoja [[elip:Vilmantė Pakštienė|Vilmantė Pakštienė]]. – Kaunas: Terra Publica, 2017. – 424 p. ISBN 978-609-473-065-8
 
* [[elip:Aldona Armalė|Aldona Armalė]]. [[elip:Mečislovas Rondomanskas|Mečislovas Rondomanskas]]. [[Indeksas:Aldona Armalė. Mečislovas Rondomanskas. Nuo viršukalnės atsiveria nauji horizontai peržiūrai.pdf|Nuo viršukalnės atsiveria nauji horizontai peržiūrai]]. Redaktorė [[elip:Vaiva Pėtelienė|Vaiva Pėtelienė]]. Kalbos redaktoriai: [[elip:Jovita Lankienė|Jovita Lankienė]], [[elip:Kerry Shawn Keys|Kerry Shawn Keys]]. Vertėja [[elip:Judita Gliauberzonaitė|Judita Gliauberzonaitė]]. Dizainerė-maketuotoja [[elip:Vilmantė Pakštienė|Vilmantė Pakštienė]]. – Kaunas: Terra Publica, 2017. – 424 p. ISBN 978-609-473-065-8
 
* [[elip:Vladas Būtėnas|Vladas Būtėnas]]. [[Indeksas:Vladas Būtėnas. Pensylvanijos angliakasių Lietuva.pdf|Pensylvanijos angliakasių Lietuva]]. Amerikos Lietuvių Bibliotekos, Inc. (Lithuanian library Press, Inc.) leidžiamos Amerikos lietuvių etnines foto enciklopedijos knyga. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Nuotraukos [[elip:Algimantas Kezys|Algimanto Kezio]], S.J. PORTFOLIO: [[elip:Elena Bradūnaitė|Elena Bradūnaitė]], [[elip:Jurgis Bradūnas|Jurgis Bradūnas]]. Patarejų komisija: [[elip:Jonas Puzinas|Jonas Puzinas]], [[elip:Juozas Prunskis|Juozas Prunskis]], [[elip:Juozas Vaišnys|Juozas Vaišnys]], S. J. Dailininkai: [[elip:Vincas Lukas|Vincas Lukas]], [[elip:Petras Aleksa|Petras Aleksa]]. Dailininkų asistentė: [[elip:Vita Polikaitytė|Vita Polikaitytė]]. Čikaga. 1977. Psl. 350.   
 
* [[elip:Vladas Būtėnas|Vladas Būtėnas]]. [[Indeksas:Vladas Būtėnas. Pensylvanijos angliakasių Lietuva.pdf|Pensylvanijos angliakasių Lietuva]]. Amerikos Lietuvių Bibliotekos, Inc. (Lithuanian library Press, Inc.) leidžiamos Amerikos lietuvių etnines foto enciklopedijos knyga. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Nuotraukos [[elip:Algimantas Kezys|Algimanto Kezio]], S.J. PORTFOLIO: [[elip:Elena Bradūnaitė|Elena Bradūnaitė]], [[elip:Jurgis Bradūnas|Jurgis Bradūnas]]. Patarejų komisija: [[elip:Jonas Puzinas|Jonas Puzinas]], [[elip:Juozas Prunskis|Juozas Prunskis]], [[elip:Juozas Vaišnys|Juozas Vaišnys]], S. J. Dailininkai: [[elip:Vincas Lukas|Vincas Lukas]], [[elip:Petras Aleksa|Petras Aleksa]]. Dailininkų asistentė: [[elip:Vita Polikaitytė|Vita Polikaitytė]]. Čikaga. 1977. Psl. 350.   
101 eilutė: 124 eilutė:
  
 
== Autoriniai straipsniai: ==
 
== Autoriniai straipsniai: ==
 +
* [[elip:Algis Padora|Algis Padora]]. [[Indeksas:Algis Padora. Šimtmečio gimnazijos metraštyje - legendiniai mokytojai ir jų auklėtiniai.pdf|Šimtmečio gimnazijos metraštyje - legendiniai mokytojai ir jų auklėtiniai]]. "Auksinė varpa", Pakruojus, 2018 m.
 +
* [[elip:Edita Karklelienė|Edita Karklelienė]]. [[Indeksas:Mokytoja tapo gimnazijos enciklopedijos kūrėja.pdf|Mokytoja tapo gimnazijos enciklopedijos kūrėja]]. Šiaulių kraštas. Šiauliai. 2018 m. rugsėjo 21 d. [http://www.skrastas.lt/?data=2018-09-21&rub=1065924810&id=1537449183 orig.]
 
* [[elip:Stasys Girdzijauskas|Stasys Girdzijauskas]]. [[Indeksas:Stasys Girdzijauskas. Procentai.pdf|Procentai]]. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui. Kaunas. 1918.
 
* [[elip:Stasys Girdzijauskas|Stasys Girdzijauskas]]. [[Indeksas:Stasys Girdzijauskas. Procentai.pdf|Procentai]]. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui. Kaunas. 1918.
 
* [[elip:Birutė Dombraitė-Usonienė|Birutė Dombraitė-Usonienė]]. [[Indeksas:Birutė Dombraitė-Usonienė. Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai.pdf|Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai]]. [[elip:Linkuvos gimnazijos 22 laida|Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui]]. Vilnius. 2018
 
* [[elip:Birutė Dombraitė-Usonienė|Birutė Dombraitė-Usonienė]]. [[Indeksas:Birutė Dombraitė-Usonienė. Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai.pdf|Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai]]. [[elip:Linkuvos gimnazijos 22 laida|Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui]]. Vilnius. 2018
147 eilutė: 172 eilutė:
  
 
Lietuvos gyventojų surašymai:
 
Lietuvos gyventojų surašymai:
* [[Indeksas:Lietuvos apgyventos vietovės 1923 m gyventojų surašymo duomenys.pdf|Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 1928 m. surašymo duomenys]]
+
* [[Indeksas:Lietuvos apgyventos vietovės 1923 m gyventojų surašymo duomenys.pdf|Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys]]
 
* [[Indeksas:Lietuvos gyventojų surašymas 1959 ir 1970.pdf|Lietuvos gyventojų surašymas 1959 ir 1970 m.]]
 
* [[Indeksas:Lietuvos gyventojų surašymas 1959 ir 1970.pdf|Lietuvos gyventojų surašymas 1959 ir 1970 m.]]
 
* [[Indeksas:Lietuvos gyventojų surašymas 1979.pdf|Lietuvos gyventojų surašymas 1979 m.]]
 
* [[Indeksas:Lietuvos gyventojų surašymas 1979.pdf|Lietuvos gyventojų surašymas 1979 m.]]

Dabartinė 11:48, 8 kovo 2019 versija

„Knyga Lietuvai ir pasauliui“ (str. KLIP) – tai „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ sritis, skirta išimtinai knygoms, straipsniams ir kitiems autoriniams kūriniams.

Resursai

Knygos:

Autoriniai straipsniai:

Senesni straipsniai.

Disertacijos

Albumai

Sausio 13

Plačiau apie 1991 m. sausio mėn. įvykius galima rasti: Sausio įvykiai (1991 m.)

President Vytautas Landsbergis visit to USA, Chicago, May 11-15, 1991 (part 1)

President Vytautas Landsbergis visit to USA, Chicago, May 11-15, 1991 (part 2)

Vytauto Landsbergio kreipimasis į SSRS prezidentą M.Gorbačiovą (rusų kalba), 1991-01-13

Enciklopedijos:

Prūsijos gyventojų surašymai:

Lietuvos gyventojų surašymai:


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.
Leidėjai:
Asmeniniai įrankiai

Variantai
Veiksmai
Pradžia
Knyga KLIP
Naršymas
Įrankiai