Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Pagrindinis puslapis: Skirtumas tarp puslapio versijų

(Europos futbolo duomenų bazė)
Peršokti į: navigacija, paiešką
(Enciklopedijos:)
(Knygos:)
 
(nerodoma 12 tarpinių versijų, sukurtų to paties naudotojo)
8 eilutė: 8 eilutė:
  
 
== Knygos: ==
 
== Knygos: ==
 +
* [[Indeksas:Gamtos tyrimų centras.pdf|Gamtos tyrimų centras]]. Redagavo [[elip:Roma Jagminaitė|Roma Jagminaitė]]. Išleido [[elip:Gamtos tyrimų centras|Gamtos tyrimų centras]]. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Vilnius. 2016. 72 psl.
 +
* [[Indeksas:Matematikos ir informatikos institutui 50.pdf|Matematikos ir informatikos institutas]]. Rengėjai: [[elip:Mifodijus Sapagovas|Mifodijus Sapagovas]], [[elip:Gintautas Dzemyda|Gintautas Dzemyda]], [[elip:Stasys Rutkauskas|Stasys Rutkauskas]], [[elip:Aidas Žandaris|Aidas Žandaris]], [[elip:Dalė Daugaravičienė|Dalė Daugaravičienė]]. Parengė spaudai ir išleido [[elip:Matematikos ir informatikos institutas|Matematikos ir informatikos institutas]], Spausdino „Arx Baltica“ spaudos namai, Vilnius, 2006. ISBN 9986-680-34-4
 +
* [[Indeksas:Matematikos ir informatikos institutui 60.pdf|Matematikos ir informatikos institutas. Mūsų šeštasis dešimtmetis]]. Rengėjai: [[elip:Gintautas Dzemyda|Gintautas Dzemyda]], [[elip:Kęstutis Kubilius|Kęstutis Kubilius]], [[elip:Saulius Maskeliūnas|Saulius Maskeliūnas]], [[elip:Snieguolė Meškauskienė|Snieguolė Meškauskienė]], [[elip:Stasys Rutkauskas|Stasys Rutkauskas]], [[elip:Mifodijus Sapagovas|Mifodijus Sapagovas]], [[elip:Aidas Žandaris|Aidas Žandaris]]. Redaktorė [[elip:Jorūnė Rimeisytė|Jorūnė Rimeisytė]]. [[elip:Vilniaus universitetas|Vilniaus universitetas]], Išleido Vilniaus universiteto [[elip:Matematikos ir informatikos institutas|Matematikos ir informatikos institutas]]. Spausdino UAB „Vitae Litera“, Vilnius, 2016. ISBN 978-9986-680-62-8
 +
* [[elip:Antanas Buračas|Antanas Buračas]], [[elip:Viktorija Daujotytė-Pakerienė|Viktorija Daujotytė-Pakerienė]], [[elip:Romualdas Ozolas|Romualdas Ozolas]]. [[Indeksas:Sajudzio_idealai-2008.pdf|Sąjūdžio vertybės ir jų likimai]]. Leidinio sudarytojas – [[elip:Antanas Buračas|Antanas Buračas]]. [[elip:Lietuvos mokslų akademija|Lietuvos mokslų akademija]], Išleido ir spausdino UAB „Mokslo aidai“, Vilnius, 2008. ISBN 978-9986-08-046-6
 +
* [[elip:Pranas Sližys|Pranas Sližys]]. [[Indeksas:Pranas Sližys. Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius.pdf|Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius]]. Sudarė [[elip:Zina Gineitienė|Zina Gineitienė]] ir [[elip:Auksė Aurelė Šilingaitė-Užkurnienė|Auksė Aurelė Šilingaitė-Užkurnienė]]. Konsultavo [[elip:Nijolė Sližienė|Nijolė Sližienė]]. Maketas ir viršelis Vilmos Dmitrijevienės. Spausdino Standartų spaustuvė. Vilnius. 2018. ISBN 978-609-8180-20-6
 +
* [[elip:Kostas Ušpalis|Kostas Ušpalis]], [[elip:Ieva Šenavičienė|Ieva Šenavičienė]], [[elip:Aldona Laimutė Kuzmickytė|Aldona Laimutė Kuzmickytė]]. [[Indeksas:Fizikos mokslo raida Lietuvoje pokario metais (1944-1955).pdf|Fizikos mokslo raida Lietuvoje pokario metais (1944-1955)]]. Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Lietuvos istorijos institutas. MII spaustuvė. Vilnius. 1993. 48 psl. ISBN 9986-479-01-0
 +
* [[elip:Kostas Ušpalis|Kostas Ušpalis]]. [[Indeksas:Fizikos terminai ir jų vartosena.pdf|Fizikos terminai ir jų vartosena]]. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas. Recenzavo [[elip:Angelė Kaulakienė]], S. Urbonaitė. Vilnius. 1996. 16 psl.
 +
* [[elip:Valentina Dagienė|Valentina Dagienė]], [[elip:Gintautas Grigas|Gintautas Grigas]], [[elip:Tatjana Jevsikova|Tatjana Jevsikova]]. [[Indeksas:Programinės įrangos lokalizavimas.pdf|Programinės įrangos lokalizavimas]]. Recenzentai: prof. habil. dr. [[elip:Genadijus Kulvietis|Genadijus Kulvietis]], Vilniaus Gedimino technikos universitetas, doc. dr. [[elip:Vladas Tumasonis|Vladas Tumasonis]], Vilniaus universitetas. Vilnius. [[elip:Matematikos ir informatikos institutas|Matematikos ir informatikos institutas]]. 2010. – 328 p. : iliustr. ISBN 978-9986-680-47-5
 +
* [[elip:Viktoras Gidžiūnas|Viktoras Gidžiūnas]]. [[Indeksas:Viktoras Gidžiūnas. Lietuvos pranciškonų Amerikoje istorijos bruožai.pdf|Lietuvos pranciškonų Amerikoje istorijos bruožai]]. Brooklyn, N.Y. 1987
 +
* [[elip:Viliamas Valkavičius|Viliamas Valkavičius]]. [[Indeksas:Viliamas Valkavičius. Lithuanian pioneer priest of New England.pdf|Lithuanian pioneer priest of New England]]. Library of Congress Catalogue. Published by Franciscan Press. Brooklyn, New York. 1980
 +
* [[elip:Robertas Gedvydas Skrinskas|Robertas Gedvydas Skrinskas]]. [[Indeksas:Robertas Gedvydas Skrinskas. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.pdf|Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija]]. Spausdino UAB „Judex". Kaunas, Lapės. 2008. ISBN 978-9955-748-17-5
 +
* [[elip:Stasys Maziliauskas|Stasys Maziliauskas]]. [[Indeksas:Stasys Maziliauskas. Pioneer prince in USA.pdf|Pioneer prince in USA]]. An historical account of Prince Demetrius Augustine Gallitzin and his eminent relatives. Amberland publishing company. Brooklyn, N.Y. 1982
 +
* [[elip:Albertas Gerutis|Albertas Gerutis]]. [[Indeksas:Albertas Gerutis. Lithuania 700 years.pdf|Lithuania 700 years]]. Translated by [[elip:Algirdas Budreckis|Algirdas Budreckis]]. Published by Maryland books. Woodhaven, New York. 1969
 
* [[Indeksas:Protokolai.pdf|Lietuvos TSR Valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai, 1940 m.]]. Redakcinė komisija: [[elip:Mečislovas Jučas|Mečislovas Jučas]], [[elip:Vytautas Merkys|Vytautas Merkys]], [[elip:Bronius Vaitkevičius|Bronius Vaitkevičius]]. Vilnius, 1976. 227 psl.
 
* [[Indeksas:Protokolai.pdf|Lietuvos TSR Valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai, 1940 m.]]. Redakcinė komisija: [[elip:Mečislovas Jučas|Mečislovas Jučas]], [[elip:Vytautas Merkys|Vytautas Merkys]], [[elip:Bronius Vaitkevičius|Bronius Vaitkevičius]]. Vilnius, 1976. 227 psl.
 
* [[elip:Edvardas Burokas|Edvardas Burokas]]. [[Indeksas:Edvardas Burokas. Pūtėme prieš vėją. 1 dalis. Ko nepasakė Solženycinas.pdf|Pūtėme prieš vėją. 1 dalis. Ko nepasakė Solženycinas]]. Meninis redaktorius [[elip:Gediminas Ruzgys|Gediminas Ruzgys]]. Viršelio autorius [[elip:Antanas Rimantas Šakalys|Antanas Rimantas Šakalys]]. UAB Biznio mašinų kompanija. Maketavo UAB Radau. Vilnius. Išleido VĮ Seimo leidykla “Valstybės žinios”. 1998. - 226 p. ISBN 9986-18-037-6 (1 dalis) ISBN 9986-18-038-4 (bendras)
 
* [[elip:Edvardas Burokas|Edvardas Burokas]]. [[Indeksas:Edvardas Burokas. Pūtėme prieš vėją. 1 dalis. Ko nepasakė Solženycinas.pdf|Pūtėme prieš vėją. 1 dalis. Ko nepasakė Solženycinas]]. Meninis redaktorius [[elip:Gediminas Ruzgys|Gediminas Ruzgys]]. Viršelio autorius [[elip:Antanas Rimantas Šakalys|Antanas Rimantas Šakalys]]. UAB Biznio mašinų kompanija. Maketavo UAB Radau. Vilnius. Išleido VĮ Seimo leidykla “Valstybės žinios”. 1998. - 226 p. ISBN 9986-18-037-6 (1 dalis) ISBN 9986-18-038-4 (bendras)
111 eilutė: 124 eilutė:
  
 
== Autoriniai straipsniai: ==
 
== Autoriniai straipsniai: ==
 +
* [[elip:Algis Padora|Algis Padora]]. [[Indeksas:Algis Padora. Šimtmečio gimnazijos metraštyje - legendiniai mokytojai ir jų auklėtiniai.pdf|Šimtmečio gimnazijos metraštyje - legendiniai mokytojai ir jų auklėtiniai]]. "Auksinė varpa", Pakruojus, 2018 m.
 +
* [[elip:Edita Karklelienė|Edita Karklelienė]]. [[Indeksas:Mokytoja tapo gimnazijos enciklopedijos kūrėja.pdf|Mokytoja tapo gimnazijos enciklopedijos kūrėja]]. Šiaulių kraštas. Šiauliai. 2018 m. rugsėjo 21 d. [http://www.skrastas.lt/?data=2018-09-21&rub=1065924810&id=1537449183 orig.]
 
* [[elip:Stasys Girdzijauskas|Stasys Girdzijauskas]]. [[Indeksas:Stasys Girdzijauskas. Procentai.pdf|Procentai]]. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui. Kaunas. 1918.
 
* [[elip:Stasys Girdzijauskas|Stasys Girdzijauskas]]. [[Indeksas:Stasys Girdzijauskas. Procentai.pdf|Procentai]]. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui. Kaunas. 1918.
 
* [[elip:Birutė Dombraitė-Usonienė|Birutė Dombraitė-Usonienė]]. [[Indeksas:Birutė Dombraitė-Usonienė. Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai.pdf|Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai]]. [[elip:Linkuvos gimnazijos 22 laida|Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui]]. Vilnius. 2018
 
* [[elip:Birutė Dombraitė-Usonienė|Birutė Dombraitė-Usonienė]]. [[Indeksas:Birutė Dombraitė-Usonienė. Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai.pdf|Linkuvos gimnazijos 22 laidos prisiminimai]]. [[elip:Linkuvos gimnazijos 22 laida|Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui]]. Vilnius. 2018

Dabartinė 11:48, 8 kovo 2019 versija

„Knyga Lietuvai ir pasauliui“ (str. KLIP) – tai „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ sritis, skirta išimtinai knygoms, straipsniams ir kitiems autoriniams kūriniams.

Resursai

Knygos:

Autoriniai straipsniai:

Senesni straipsniai.

Disertacijos

Albumai

Sausio 13

Plačiau apie 1991 m. sausio mėn. įvykius galima rasti: Sausio įvykiai (1991 m.)

President Vytautas Landsbergis visit to USA, Chicago, May 11-15, 1991 (part 1)

President Vytautas Landsbergis visit to USA, Chicago, May 11-15, 1991 (part 2)

Vytauto Landsbergio kreipimasis į SSRS prezidentą M.Gorbačiovą (rusų kalba), 1991-01-13

Enciklopedijos:

Prūsijos gyventojų surašymai:

Lietuvos gyventojų surašymai:


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.
Leidėjai:
Asmeniniai įrankiai

Variantai
Veiksmai
Pradžia
Knyga KLIP
Naršymas
Įrankiai