Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Indeksas:Chas. L. Thourot Pichel. Žemaitija. Nežinoma istorijoje.pdf

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search

Chas. L. Thourot Pichel. Žemaitija. Nežinoma istorijoje.pdf

Pavadinimas Žemaitija. Nežinoma istorijoje
Autorius Chas. L. Thourot Pichel
Vertėjas Iš anglų kalbos vertė prof. hab. dr. Vida Kęsgailaitė-Ragulskienė
Redaktorius
Metai 2007
Leidėjas   UAB „Samogitia Media“ leidyba
Adresas Klaipėda
Šaltinis Chas. L. Thourot Pichel. Žemaitija. Nežinoma istorijoje. Iš anglų kalbos vertė prof. hab. dr. Vida Kęsgailaitė-Ragulskienė. Redaktorė Aelita Skarbalienė. 1991. UAB „Samogitia Media“ leidyba. Klaipėda. Spausdino AB „Spauda“. Vilnius. 2007
Progresas  Turi būti redaguojamas
Tomai
Puslapiai