Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Indeksas:Gudelis-Dainu sventes.pdf

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search

Gudelis-Dainu sventes.pdf

Pavadinimas Chorai ir dainų šventės Lietuvoje – etninės savimonės žadintojai: raidos ir raiškos problemos
Autorius Regimantas Gudelis
Vertėjas
Redaktorius
Metai 2009
Leidėjas  
Adresas Gimtasai kraštas
Šaltinis Regimantas Gudelis. Chorai ir dainų šventės Lietuvoje – etninės savimonės žadintojai: raidos ir raiškos problemos. Straipsnis spausdintas žurnale "Gimtasai kraštas", 2009, p. 961-974, ISSN 2029–011X.
Progresas  Turi būti redaguojamas
Tomai
Puslapiai