Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Indeksas:Pranas Sližys. Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius.pdf

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search

Pranas Sližys. Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius.pdf

Pavadinimas Pranas Sližys. Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius.
Autorius Sudarė Zina Gineitienė ir Auksė Aurelė Šilingaitė-Užkurnienė.
Vertėjas
Redaktorius
Metai 2018
Leidėjas   Spausdino Standartų spaustuvė
Adresas Vilnius
Šaltinis Pranas Sližys. Dirigentas, vargonininkas, kompozitorius. Sudarė Zina Gineitienė ir Auksė Aurelė Šilingaitė-Užkurnienė. Konsultavo Nijolė Sližienė. Maketas ir viršelis Vilmos Dmitrijevienės. Spausdino Standartų spaustuvė. Vilnius. 2018. ISBN 978-609-8180-20-6
Progresas  Turi būti redaguojamas
Tomai
Puslapiai