Indeksas:Valstybininkas politikos sūkuriuose. Prelatas Mykolas Krupavičius 1885-1970.pdf

(Europos futbolo duomenų bazė)

Pavadinimas Valstybininkas politikos sūkuriuose. Prelatas Mykolas Krupavičius 1885-1970. Biografinė apygraiža. Amžininkų atsiminimai, dokumentai, laiškai. Lietuvos steigiamojo seimo šešiasdešimties metų ir prelato Mykolo Krupavičiaus dešimties metų mirties sukaktims atžymėti.
Autorius
Vertėjas
Redaktorius Technikinė priežiūra J. Slaboko, Tekstą rinko - Aleksandras Pakalniškis.
Metai 1980
Leidėjas   Popiežiaus Leono XIII literatūros fondas, Spaudė M. Morkūno spaustuvė
Adresas Čikaga
Šaltinis Valstybininkas politikos sūkuriuose. Prelatas Mykolas Krupavičius 1885-1970. Biografinė apygraiža. Amžininkų atsiminimai, dokumentai, laiškai. Lietuvos steigiamojo seimo šešiasdešimties metų ir prelato Mykolo Krupavičiaus dešimties metų mirties sukaktims atžymėti. Technikinė priežiūra J. Slaboko, Tekstą rinko - Aleksandras Pakalniškis. Popiežiaus Leono XIII literatūros fondas, Spaudė M. Morkūno spaustuvė, Čikaga, 1980. 247 psl.
Progresas  Turi būti redaguojamas
Tomai
Puslapiai