Indeksas:Vladas Būtėnas. Pensylvanijos angliakasių Lietuva.pdf

(Europos futbolo duomenų bazė)

Pavadinimas Pensylvanijos angliakasių Lietuva.
Autorius Vladas Būtėnas.
Vertėjas
Redaktorius Nuotraukos Algimanto Kezio, S.J. PORTFOLIO: Elena Bradūnaitė, Jurgis Bradūnas. Patarejų komisija: Jonas Puzinas, Juozas Prunskis, Juozas Vaišnys, S. J. Dailininkai: Vincas Lukas, Petras Aleksa. Dailininkų asistentė: Vita Polikaitytė.
Metai 1977
Leidėjas   Amerikos Lietuvių Bibliotekos, Inc. (Lithuanian library Press, Inc.) leidžiamos Amerikos lietuvių etnines foto enciklopedijos knyga. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.
Adresas Čikaga
Šaltinis Vladas Būtėnas. Pensylvanijos angliakasių Lietuva. Amerikos Lietuvių Bibliotekos, Inc. (Lithuanian library Press, Inc.) leidžiamos Amerikos lietuvių etnines foto enciklopedijos knyga. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Nuotraukos Algimanto Kezio, S.J. PORTFOLIO: Elena Bradūnaitė, Jurgis Bradūnas. Patarejų komisija: Jonas Puzinas, Juozas Prunskis, Juozas Vaišnys, S. J. Dailininkai: Vincas Lukas, Petras Aleksa. Dailininkų asistentė: Vita Polikaitytė. Čikaga. 1977. Psl. 350.
Progresas  Turi būti redaguojamas
Tomai
Puslapiai


Autorius: Vladas Būtėnas