Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Stasys Yla. Žmonės ir žvėrys dievų miške. Immaculata

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
 1. Turinys
 2. Immaculata
 3. Pirmosios dienos
 4. Darbo kolonos
 5. Mirties siaubas
 6. Epidemijos aukos
 7. Biurokratija
 8. Dievo pogrindis
 9. Mokslas ir menas
 10. Charakteriai
 11. Masinis naikinimas
 12. Pamario laukais
 13. Po rusų jungu
 14. Išsilaisvinimas

Stasys Yla

Žmonės ir žvėrys dievų miške
Kaceto pergyvenimai

I M M A C U L A T A
Viršelis ir titulinis lapas - dailininko P. Osmolskio
Skyrių pradžios piešiniai - kacetininko - A. Kantvilo
Stutthofo planas - kacetininko dipl. inž. P. Naručio
Stutthofo nuotraukos, rastos po karo stovyklos komendantūroj - perspaustos iš leidinio German crimes in Poland, vol. II, Warsaw 1947.
Spauda - N. Pr. Seserų spaustuvės, Putnam, Conn.
Išleista - 1951 m.

<> <> <> <> <> <> <> <> <>

Jie sėdėjo tamsybėje ir be šviesos,
Surišti skurdu ir geležimi.
Jie alko ir troško,
Jų gyvybė seko juose.
Ir tie, kuriuos viešpats išvadavo
Iš priešo rankos, klaidžioja tyruose,
Vienatvėje, nerasdami kelio
Į gyvenamą miestą.

Psalmė cvi

<> <> <> <> <> <> <> <> <>

SUNKU kalbėti apie buvusias spygliuotas užtvaras. Žmogus vis lieki jautrus tam, kas išgyventa. Dar sunkiau kalbėti apie žmones, kurie už jų buvo. O ten buvo žmonės. Žmonės žvėrių rankose. Žvėris norėjo juos palaužti ir sunaikinti, bet jų dvasia nesidavė priveikiama.

Žmonės keitėsi ir už spygliuotų vielų; kitaip keitėsi negu žmogus - žvėris norėjo. Nekaltus ir kankinamus keitė kančia, kaip ji keičia kiekvieną žmogų arba sulaužo. Palūžo nemaža ir ten, bet daugumas atsilaikė — pajėgė atsispirti juos gniuždžiusiam žvėriškumui. Visiems gi liko įspaustas įsitikinimas, kad senoji vidurio, patogumų, seklumo, gal geraširdiško naivumo dvasia — pamažu gniūžta savo menkume. Liko ir pasibaisėjimas nežmoniškąja dvasia.

Šiandien tektų kalbėti apie milijonus, kurie dar baisiau kenčia. Tie milijonai išgyvena ir dar didesnį pasibaisėjimą. Jų mintis pavergta naujai dvasiai. Jie jos ilgisi, laukia ir jai ruošiasi. Jei kas tą naują dvasią norėtų suprasti politiškai, labai apsiriktų. Ji, gimstanti iš kančios, nebus šaukli, rėkianti, reklamiška, neturės puošnių frazių, išdailinto ir išprusinto skonio, bet turės turinį, veiksmą, gyvą gyvenimą.

Tokiom viltim ir įsitikinimu pavedu skaitytojui šiuos užrašus.

Šaltiniai


Autorius: Stasys Yla

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai:
 • Vitas Povilaitis – autorius – 99% (+3122-0=3122 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – redaktorius – 1% (+23-0=23 wiki spaudos ženklai).